Harkujärve arendusala

  • Kinnistute arv 3
  • Sihtotstarve Ärimaa
  • Kinnistute kogupindala 40 413 m²

Arendusala paikneb tiheda liiklusega Paldiski mnt ja Järvekalda tee ristumiskohas vahetult Tallinna linna piiril. Lähedal asub nii tiheda liiklusega transiitmaantee kui ka suured elamualad nagu Astangu ja Õismäe

Arendusala kinnistud:

1. Roo tee 1, pindala 13 811 m²
katastritunnus 19814:001:0651.
Kinnistule on kavandatud 3 500 m² suuruse üüritava pinnaga kaubanduskeskus

2. Roo tee 3, pindala 8 362 m²
katastritunnus 19814:001:0652.
Sihtotstarve ärimaa
Ehitusõigus: 5 560 m² (kahel korrusel kokku)

3. Roo tee 5, pindala 18 240 m²
katastritunnus 19814:001:0653
Sihtotsarve ärimaa
Ehitusõigus 4500 m² (kahel korrusel kokku)

Kõiki kinnistuid on võimalik liita ja hooned omavahel kokku ehitada. Kinnistuid saab ka eraldi hoonestada ja võõrandada. Maa-alale on kehtestatud detailplaneering. Infrastruktuur on tänaseks olulises osas rajatud, liitumisvõimalused loodud ning ehitusega saab alustada kohe.

Maa-ala külgneb SRV poolt arendatava elamualaga, mille suurus on 20 ha ja kuhu on kavas rajada kodud kuni 650 perele. Lisaks elamute rajamisele on mõeldud ka vabaaja veetmise võimalustele. Kavandatud on spordiväljak ja ette on nähtud eraldi kinnistu kooli või lasteaia rajamiseks.

harku bus11 3dvaade-kompl-1024x803