Metsaveere rida- ja paarismajad projekt müügiks

Paarismaja projekt pdf kujul siin
Ridalemau projekt pdf kujul siin
Kogu tehnilise projekti ning detailplaneeringu allalaadimiseks vajuta siia (nõutav on autentimine)
Projekti tutvustus järgneb peale pilte
Kinnistute hinnad vaata siin

Metsaveere paarismaja 3d ilupilt 3 Metsaveere paarismaja 3d ilupilt 2 Metsaveere paarismaja 3d ilupilt 1 Metsaveere ridaelamute 3d ilupildid 5 Metsaveere ridaelamute 3d ilupildid 4 Metsaveere mustand

ASENDIPLAAN JA VERTIKAALPLANEERIMINE

Hoone paikneb detailplaneeringuga määratud ehitusalal. Sissepääsud ja parkimiskohad on igale boksile eraldi Õie teelt. Hoone taga on igale boksile omaette õueala, mis on naabritest osaliselt eraldatud eraldusseina ja hekiga.

Vertikaalplaneerimise aluseks on olemasoleva tänava kõrgused ning olemasoleva maapinna kõrgused.
Sadeveed katustelt ja katenditelt juhitakse haljasaladele.

Haljasaladele rajatakse murukatted. Haljasalade alla paigaldatakse maakütte torustik. Istutatakse puud hoone ette ja parkimiskohtade vahele. Rajatakse hekid bokside eraldusseinte jätkuna.


ARHITEKTUURNE JA KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

Rajatav hoone on kahe maapealse korrusega kaldkatusega ehitis.

Konstruktsioonid

Hoonel on lintvundament.
Betoonplokkidest laotud boksidevahelised seinad ja hoone otsaseinad.
Välisseina osad on soojustatud ning kaetud fassaadiplaadi, laudise või krohviga.

Siseseinad on osaliselt kivi- ja plokkseinad ning kipsseinad.

– Vahelaed on raudbetoon õõnespaneelidest.
– Sisetrepid on puit või betoonkonstruktsioonist.
– Katus on puidust kandekonstruktsiooniga. Katuslaed on kaetud puitlauaga või kipsplaadiga ning viimistletud. Katusekatteks on plekk.
– Rõdud on kergkonstruktsioonist. Rõdupiirded terasest.
– Korsten on moodulkorsten.
– Avatäited: Aknad on kolmekordse klaaspaketiga aknad. Rõdule ja terrassile pääsu uksed on akendega ühes süsteemis. Välisuksed on puitkonstruktsiooniga soojustatud uksed. Siseuksed on siledad puituksed. Leiliruumil on klaasuks.

Ruumide kirjeldus ja viimistlus

– Põrandad: esimesel korrusel on pinnasele toetuv betoonpõrand. Panipaigas ja tehnoruumis on tolmutõkkega kaetud betoonpõrand. Niisketes ja märgades ruumides sh saunas on keraamilise plaadiga plaaditud põrandad. Ülejäänud tubades on parkettpõrandad. Terrassil ja rõdul on puitpõrand.
– Boksidevahelised seinad on betoonkonstruktsioonist. Siseseinad on kergkonstruktsioonist kipsseinad või kergplokkidest laotud seinad või puitkonstruktsioonist kergseinad. Leiliruumi seinad kaetud laudisega. Pesuruumi seinad on plaaditud keraamiliste plaatidega. Ülejäänud seinad on tasandatud ja värvitud või kaetud laudisega.
– Esimese korruse lagi on viimistletud raudbetoon õõnespaneelidest. Paneelide vuugid on nähtavad. Osaliselt kasutatakse ripplagesid. Leiliruumi lagi on kaetud puitlaudisega. Teise korruse katuslaed on kaetud puitlaudisega või kaetud tasandatud ja värvitud kipsplaadiga.
– Ehitatakse välja kamina / ahju paigaldamise võimalus.


TEHNOSÜSTEEMID

– Veevarustus: Veevarustusega liitumine toimub Õie teel kinnistu piiril olemasolevast majandus – joogivee trassist, väljaehitatud liitumispunktist.  Iga boksi tehnoruumi paigaldatakse kaugloetav veemõõtja tarbevee mõõtmiseks ning veemõõtja kastmisvee mõõtmiseks. Soe tarbevesi  toodetakse soojuspumbaga. Bokside sisesed veetorustikud ehitatakse plasttorudest või komposiittorudest. Sanitaarseadmed on näiteks Gustavsberg Nautic sarjast.
– Kanalisatsioon: Hoonesisene kanalisatsiooni torustik ehitatakse plasttorudest. Boksid ühendatakse välistrassiga olemasolevasse Õie tee all olevasse kanalisatsioonitrassi.
– Küte: Hoonet köetakse individuaalsete soojuspumadega. Boksides on mõlemal korrusel plasttorudest vesipõrandakütted.
– Ventilatsioon: Iga boksi tehnoruumi paigaldatakse soojusvahetiga sissepuhke / väljatõmbe sundventilatsiooni seadmed. Ventileeritakse kõiki eluruume. Köögikubule nähakse ette eraldi torustik. Torustikud ehitatakse terastorudest ning paigaldatakse valdavalt ripplagede teha.
– Elekter: Iga boksi elektri tarbimine on eraldi mõõdetav. Arvesti ja peakilp paigaldatakse tehnoruumi. Paigaldatakse pistikud ja lülitid. Ehitatakse välja valgustite kaabeldus.
– Nõrkvoolu ja andmeside süsteemid: Nähakse ette võimalus liituda Elioni andmeside võrguga. Hoones ehitatakse välja andmeside kaabeldus töökohtadele ning TV kaabeldus.


SISEVIIMISTLUSMATERJALIDE HINNAKLASSID (hinnad sisaldavad käibemaksu)
– Niiskete ruumide põrandad on plaaditud (plaatide hinnaklass 15 €/m2)
– Niiskete ruumide seinad on kaetud keraamilise plaadiga (13 €/m2)
– Eluruumide põrandad on kaetud parketiga (19 €/m2)