Siili 2 müügikorraldus ja tingimused

  1. Korteri ostmisel sõlmitakse ostjaga esmalt notariaalne võlaõiguslik ostu-müügileping (VÕL) ja tasutakse 10% suurune sissemakse.
  2. Enne VÕL sõlmimist peab ostja tegema valiku korteri siseviimistluspaketi osas. Samuti lepitakse kokku enne VÕL sõlmimist võimalike lisatööde ja erilahenduste hind.
  3. Peale korteri ja hoone valmimist ning kasutusloa väljastamist vaadatakse ehitustööd Ostjaga üle ning sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt.
  4. Peale ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping (AÕL) ja tasutakse ülejäänud ostusumma (90% korteri hinnast).
  5. Nii VÕL kui ka AÕL sõlmimisel tasub ostja vajaliku summa enne notariaalse tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. Juhul kui Ostja kasutab ostmisel krediiti, peab tehingus osalema Ostjapoolse krediidiasutuse esindaja, kes kinnitab vastava krediidilepingu olemasolu ja ostuhinna tasumist.
  6. Korteri otsene valdus antakse üle peale AÕL sõlmimist ja siis kui kogu ostu-müügi hind on Müüja arvele laekunud. Valduse üleandmise aktis fikseeritakse ka vajalikud arvestite näidud.