Eetikakanal

SRV hindab kõrgelt avatust ja läbipaistvust – need on usalduse ja usaldatavuse aluseks. Lõime SRV eetikakanali, et töötajad ja teised sidusrühmad saaksid teavitada võimalikest juhtudest, mil on toimitud meie väärtuste ja eetiliste põhimõtete vastaselt. SRV eetikakanaliga tegeleb sõltumatu teenusepakkuja. Eetikakanal on diskreetne abinõu, mille kaudu SRV töötajad ja pooled, kellega SRV-l on ärisuhted, võivad anda teada võimalikest täheldatud või kahtlustatud ebaeetilistest ja/või seadusevastastest või kohatutest teguviisidest olgu SRV enda või selle partnerite tegevuses.

.

Kuidas saate teavitada?

1. Võite täita blanketi siin.

2. Võite saata e-kirja aadressile forensic@bdo.fi

3. Võite kirjutada aadressile: BDO Oy, Forensic Services, Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki, Finland.

.

SRV töötajad võivad ka pöörduda kas enda või mõne muu ülemuse poole. Kõikidesse kaebustesse suhtutakse tõsiselt ja neid käsitletakse olukorda arvestades. Teavitaja isikusse suhtutakse diskreetselt, austades tema valitud anonüümsusastet.