Arendus

Büroohooned

SRV projekteerib ja ehitab büroopindu nii äriettevõtetele, kinnisvara investoritele kui ka avaliku sektori organisatsioonidele. Paljude klientidega on ettevõttel pikaajalised suhted, mis põhinevad kliendi äritegevuse heal tundmisel ning projektide edukal teostamisel.

Vaadake näiteid meie rajatud büroohoonetest.

Äri- ja kaubandushooned

SRV ehitab erinevaid äri- ja kaubanduspindu tihedas koostöös klientidega. Nii saab luua ruumid, mis vastavad võimalikult hästi nii investori, omaniku kui ka tulevase lõppkasutaja vajadustele. Koostöös erinevate sidusrühmadega sünnib mitmesuguseid kaubandusala kontseptsioone alates üksikutest kauplustest kuni suurte kaubanduskeskuste ja mitmekülgsete ärikvartaliteni.

Vaadake näiteid meie rajatud äri- ja kaubandushoonetest või uurige vabade äripindade olemasolu.

Logistikakeskused

SRV omab pikaajalisi kogemusi erinevate logistikaobjektide rajamisel nii Eestis kui ka Soomes. Logistikaobjektid tõhustavad ettevõtete logistikafunktsioone ning säästavad sellega aega ja kulusid, parandavad liikluse sujuvust, lühendavad sõiduteekondi ja vähendavad liiklusest tulenevat keskkonnakoormust. SRV eesmärk on luua logistikakeskustest tõhusalt toimivad võrgustikud, mille sõlmpunktidesse on ettevõtetel lihtne oma tegevust koondada.

Oleme arendanud logistika ruumikontseptsioone, millele vastavaid lahendusi saame pakkuda muuhulgas logistika teenusepakkujatele ning kaubanduse ja tööstuse ettevõtetele.

Vaadake näiteid meie rajatud logistikaobjektidest.

Hotellid

SRV hotellindusega seotud oskused põhinevad pikaajalistel kogemustel hotellide projekteerimise, ehitamise ja haldamise alal. Selle tegevusala ettevõtjad on meile juba palju aastaid tuttavad. Hotelliärimehed saavad SRVlt abi nii majanduslikult tõhusa hotelli planeerimiseks, hotellioperaatori valimiseks kui ka vajaliku erisisseseade ja tehnika hankimiseks. Kui projekt on valmis ja hoone kasutajale üle antakse, on kõik kuni restoranilaua hambatikkudeni täpselt oma kohal.

Vaadake näiteid meie ehitatud hotellidest.

Elamuarendus

SRV ehitajate käe all on kerkinud paljud uued kodud. Elamute projekteerimisel ja ehitamisel on esmatähtis, et neis oleks mugav ja hubane elada. SRV on spetsialiseerunud korruselamute ehitamisele, elamurajoonide arendamisele ja säästva arengu eriprojektidele nii Tallinnas ja pealinna lähipiirkonnas kui ka Tartus ja Pärnus. Ettevõtte tugevusteks on elamukvartalite planeerimise ja ehitamise oskused, läbimõeldud tootekontseptsioonid ning hea kruntide valik.

Kõigi elamuarenduse projektide ühine omadus on see, et korterid ja majad projekteeritakse ja ehitatakse vastavalt klientide vajadustele. Elamisega seotud nõuded on muutunud mitmekülgsemaks, mis eeldab elamuehituselt kliendikesksust. SRV otsib pidevalt meetodeid ja tegevusviise, mille abil tulevased elanikud planeerimisse kaasata. Selle kaudu muutub ka majade ja korterite kvaliteet paremaks.

SRV arendab elurajoone vastavalt tuleviku vajadustele. Tulevikus soovivad inimesed üha rohkem elada ja töötada piirkondades, mis asuvad liiklustrasside läheduses ja kus on head transpordiühendused. Ka kommunaal- ja äriteenused koonduvad tihtipeale selliste sõlmpunktide juurde. Seepärast on ka SRV panustanud tõhusalt liiklustrasside äärsetesse ehitustesse. Elurajooni funktsioone planeerides mõeldakse selle peale, kuidas piirkond saab teenindada eri vanuses elanikke lastest vanuriteni.

Vaadake näiteid meie ehitatud elamuarenduse projektidest ja uurige uusi müügisolevaid projekte.