SRV Grupi kasumlikkuse positiivne trend jätkub

SRV hindas 1. jaanuar – 30. september 2013 vahearuandes ümber 2013. aasta eeldatava müügitulu. SRV hinnangul ületab siseriiklike ja rahvusvaheliste tehingute müügitulu eelmise aasta taseme, kuigi neljandas kvartalis müügitulu kasv aeglustub eelkõige seoses ebakindla olukorraga elamispindade müügiturul.

Aruandeperiood 1. jaanuar – 30. september 2013 lühidalt:
• SRV müügitulu kokku 507,8  mln eurot (466,2 mln eurot  1-9/2012), muutus 8,9%
• Ärikasum oli 21,8 mln eurot (4,5 mln eurot 1-9/2012), muutus 386%
• Kasum enne maksustamist 19,2 mln eurot (0,6 mln eurot 1-9/2012)
• Omakapital moodustab 39,3 protsenti (28,5% 1-9/2012)
• Tulu aktsia kohta 0,38 eurot (-0,01 eurot 1-9/2012)

Loe lähemalt SRV Grupi 1. jaanuar – 30. september 2013 vahearuandest.