SRV majandustulemused liikusid 2013. aastal selgelt paremuse poole

14.02.2014 avaldas SRV Grupp 2013. aasta finantstulemused. SRV majandustulemused liikusid eelmisel aastal selgelt paremuse poole eelkõige tänu edukate projektide käivitamisele Venemaal, kasumlikkuse positiivsele trendile Venemaal ja Soomes ning õigete strateegiate valikule. 2013. aastal oli SRV Grupi sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht jätkuvalt heal tasemel ja kasumlikkus paranes märgatavalt.

Aruandeperiood 1. jaanuar – 31. detsember 2013 lühidalt:

  • SRV müügitulu kokku 679,4  mln eurot (641,6 mln eurot  1-12/2012), muutus +5,9%
  • Ärikasum 26,4 mln eurot (6,9  mln eurot 1-12/2012), muutus +283,3%
  • Kasum enne maksustamist 22,8 mln eurot (2,8 mln eurot 1-12/2012), muutus +718,2%
  • Sõlmitud lepingute teostamata tööde maht aruandeperioodi lõpuks 825,8 mln eurot (827,8 mln eurot 1-12/2012), muutus -0,2%
  • Omakapital moodustab 36,4 protsenti (34,7% 1-12/2012)
  • Tulu aktsia kohta 0,39 eurot (0,02 eurot 1-12/2012)

Loe lähemalt SRV Grupi 1. jaanuar – 31. detsember 2013 finantsaruandest.